Snap klimaatverandering

Om de aarde ligt een deken van gassen. Dat is maar goed ook: de gassen in de dampkring zorgen dat de warmte van de zon niet meteen weer verdwijnt. Maar de afgelopen eeuwen is er iets geks aan de hand: de temperatuur op aarde stijgt steeds verder. Dat noem je klimaatverandering. De meeste onderzoekers denken dat dat door de mens komt en dan vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen: kolen, gas en olie.

Het begon met stoommachines

De meeste wetenschappers zijn het erover eens: de mens is de oorzaak van de opwarming van de aarde. Die klimaatverandering begon zo'n 200 jaar geleden. Dat is precies het moment van de industriële revolutie. Voor het eerst verbrandden mensen toen grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld om hun stoommachines aan te drijven.

Te veel koolstof

Fossiele brandstoffen zijn eigenlijk gewoon oude resten van planten. Een belangrijk bestanddeel van die planten is koolstof. Die koolstof lag miljoenen jaren veilig opgeslagen onder de grond, in de vorm van kolen, gas of olie. Maar sinds 200 jaar halen we ze uit de grond en zijn we ze in hoog tempo aan het verbranden. Daardoor komt er koolstofdioxide in de lucht: CO2. Zo komt de koolstof die in miljoenen jaren is opgeslagen binnen een paar honderd jaar weer in de lucht. Dat verstoort de natuurlijke koolstofkringloop op aarde. Door de extra CO2 in de lucht warmt de aarde steeds verder op.

Gevolgen van klimaatverandering

 • Een kleine stijging van de temperatuur kan grote gevolgen hebben.
 • De zeespiegel stijgt, doordat gletsjers en poolkappen smelten en warm water meer ruimte inneemt dan koud water. Dit veroorzaakt overstromingen in laaggelegen gebieden.
 • Een warmer klimaat maakt de natte periodes nog natter en de droge periodes nog droger.
 • Waar het warmer wordt, krijgen ziektes als malaria meer kans.
 • Waar het droger wordt, wordt het moeilijker om voedsel te verbouwen.
 • Zeestromingen krijgen een andere richting. Dit maakt de klimaatverandering plaatselijk heel ingrijpend.
 • De seizoenen krijgen een ander tempo. Veel diersoorten kunnen zich niet op tijd aanpassen.

 

Maatregelen tegen klimaatverandering

Klimaatverandering is een probleem voor de hele wereld. Daar proberen regeringen in Nederland, Europa en andere landen wat aan te doen. Om de opwarming van de aarde niet verder te laten gaan dan 2 graden in 2050 moeten alle landen samen 50 tot 85% minder broeikasgassen uitstoten. Het blijkt erg moeilijk om daar goede afspraken over te maken. In 1997 maakten een heleboel landen samen afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. In 2005 ging deze afspraak (het Kyoto protocol) in. Landen met veel industrie moeten per jaar gemiddeld 5,2% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Europa

In december 2008 hebben de regeringsleiders van de Europese Unie (EU) een heel pakket aan maatregelen afgesproken om duurzaamheid te stimuleren en CO2-uitstoot te verlagen: het klimaatpakket. Deze maatregelen zijn nodig om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging niet hoger te maken dan 2°C. In 2020 wil de EU:

 • 20% minder energieverbruik dan in 1990;
 • 20% van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind-, water- en zonne-energie;
 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen (en zelfs 30% als er wereldwijd goede nieuwe afspraken komen).

 

Nederland

Nederland zit in de EU en moet dus ook zijn steentje bijdragen. Ons land moet in 2020 14% van zijn energie uit duurzame bronnen halen. Andere maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen zijn, bijvoorbeeld betalen per eenheid uitgestoten CO2, extra geld voor elektrisch vervoer en energiebesparing in bedrijven en huishoudens. In juni 2011 verscheen het Energierapport van onze huidige regering. De regering wil steeds meer groene energie, maar voorlopig hebben we ook nog fossiele brandstoffen en kernenergie nodig. De regering geeft geld aan vernieuwingen zodat er meer duurzame energie komt die ook nog eens goedkoper is.

Wat jij kunt doen

 • Gebruik minder energie. Kijk bij energietips hoe je dat kunt doen.
 • Gebruik duurzame energiebronnen in plaats van fossiele energie, of vraag eens na hoe duurzaam jullie leverancier van energie is.
 • Denk na voor je iets weggooit. Om eten te verbouwen of een product te maken is ook energie nodig.
 • Eet minder vlees. Een koe stoot in een jaar net zoveel broeikasgas uit als een auto die 70.000 kilometer rijdt.
 • Let op als jij of je ouders iets van hout kopen. Als het hout niet duurzaam is, worden er geen nieuwe bomen voor aangeplant die CO2 uit de lucht halen.

 

 

broeikaseffectbg

Broeikaseffect


Om de aarde ligt een deken van gassen. Dat is maar goed ook: de gassen in de dampkring zorgen dat de warmte van de zon niet meteen weer verdwijnt.

animatie bekijken

 

 

klimaat foto