Een wereldwijd probleem

Over verschillen, oorlog en klimaatvluchtelingen

Opwarming heeft niet overal grote gevolgen. Het maakt veel verschil waar je woont. In arme landen zal de impact veel groter zijn, terwijl zij hieraan veel minder hebben bijgedragen dan de rijke, geïndustrialiseerde landen. Dat komt doordat armere landen veel minder geld hebben om maatregelen te nemen. Maar ook doordat ze vaak al een warm klimaat hebben. Daardoor is er meer kans op bijvoorbeeld orkanen en zijn hogere temperaturen algauw een bedreiging voor de gezondheid en de voedselproductie.

Groeiende ongelijkheid en gebrek aan primaire levensbehoeften (voedsel, water, bescherming) kunnen leiden tot conflicten en grote migratiestromen. Op die manier kunnen gevolgen van klimaatverandering bijdragen aan het ontstaan van oorlog. In Syrië bijvoorbeeld zorgde droogte voor verschillende misoogsten, waardoor veel mensen van het platteland naar de stad trokken, waar uiteindelijk een opstand uitbrak.

Door zulke oorlogen slaan vaak duizenden mensen op de vlucht. Ook droogte, overstromingen en natuurrampen kunnen vluchtelingenstromen veroorzaken. En ga er maar vanuit dat bewoners van laaggelegen eilanden en kustgebieden op een gegeven moment ook hun huis moeten verlaten. Deze klimaatvluchtelingen moeten natuurlijk ergens naartoe. Sommige wetenschappers voorspellen enorme vluchtelingenstromen, ook naar West Europa.

Meer weten?

Wat vindt de politiek van klimaatverandering?

Video - Alles wat je wilt weten over klimaatverandering & vluchtelingen

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies