Andere broeikasgassen

Over methaan, lachgas en fluorgassen

CO2 is niet het enige broeikasgas. Ongeveer een kwart van de klimaatverandering komt door andere broeikasgassen. Methaan draagt wereldwijd 16% bij. Het is ongeveer 25 keer zo sterk als CO2, maar breekt veel sneller af. Veel methaan komt vooral vrij bij de winning van fossiele brandstoffen en bij landbouw en veeteelt. Herkauwers als koeien, geiten en schapen produceren het. In hun magen helpen bacteriën bij het verteren van voedsel. Sommige van die bacteriën produceren methaangas dat vrijkomt via de scheten en boeren van de dieren.

Lachgas draagt 6% bij. Het is 265 keer sterker dan CO2 en breekt sneller af, maar langzamer dan methaan. Lachgas komt vrij in de landbouw, de industrie en bij verbranding van afval. Ook een ballonnetje lachgas draagt bij, ongeveer net zoveel als het verbranden van een liter benzine.

2% van de klimaatverandering komt door de zogenaamde fluorgassen. Dit zijn gassen die gebruikt worden in koelkasten, spuitbussen en airco’s.

Waterdamp is een geval apart. Het is een sterk broeikasgas maar het veroorzaakt op zichzelf geen opwarming. Als het warmer wordt komt er meer waterdamp in de lucht en als het kouder wordt minder. Op die manier versterkt waterdamp de opwarming of afkoeling die er al is.

Meer weten?

Hoeveel methaan kan de aarde aan?

Wie stoot broeikasgassen uit?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies