Opgewekt en hernieuwbaar

1 lesuur

Er zijn veel verschillende soorten hernieuwbare energie. De ene bron levert veel meer energie op dan de andere. Dat verschilt ook nog per tijd van de dag en per seizoen.

In deze opdracht kijk je eerst wat je al weet van hernieuwbare energiebronnen. Je maakt een inschatting. Daarna ga je op basis van een bron kijken of je inschatting klopt.

A. Inschatten

1. Welke beweringen zijn volgens jou waar?

  1. In de zomer is er meer zonne-energie dan in de winter.
  2. 's-nachts is er meer windenergie op zee dan overdag.
  3. Hernieuwbare energiebronnen zijn allemaal duurzame energiebronnen.
  4. Hout is in de zomer een belangrijke energiebron in Nederland.
  5. We produceren nu veel meer hernieuwbare energie dan in 2016.
  6. Wind- en zonne-energie zijn de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen.
  7. Het grootste deel van de energie komt uit hernieuwbare bronnen.
  8. Provincies aan de kust produceren meer windenergie dan andere provincies.

B. Uitzoeken

2. Lees de volgende artikelen: Zonne-energie, Waterkracht, Windenergie, Aardwarmte, Biomassa, Kernenergie en Stadswarmte.

3. Ga naar https://www.energieopwek.nl/. Hier zie je live de energie die uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Bekijk wat je allemaal kunt doen.

4. Gebruik de website om te kijken welke beweringen waar zijn.

5. Bedenk bij elke bewering een korte verklaring. Waarom is deze wel of niet waar?

C. Voorspellen

6. Gebruik de site https://www.energieopwek.nl/ om een voorspelling te doen. Wat denk je dat er over vijf jaar veranderd is in de opwekking van hernieuwbare energie?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies