Kernenergie

Over voordelen, straling en afval

Jammer dat kernenergie een paar vervelende nadelen heeft. Want de voordelen zijn enorm. Kernenergie is niet afhankelijk van het weer. Je kunt het dag en nacht produceren. De grondstof voor kernenergie -uranium- is niet onuitputtelijk, maar voorlopig hebben we meer dan genoeg. De productie van kernenergie veroorzaakt geen luchtvervuiling. En, het mooiste van alles, er komt nauwelijks CO2 bij vrij.

Toch is lang niet iedereen er enthousiast over. Daar zijn verschillende redenen voor. Puur praktisch: om een kerncentrale te bouwen is veel tijd en geld nodig. De besluitvorming duurt jaren en de bouw ook. Op de korte termijn heb je er dus weinig aan voor de energietransitie. Maar de grootste bezwaren gaan over het gevaar van radioactieve straling.

Bij een ongeval of aanslag kan straling vrijkomen die de kans op kanker verhoogt. Daardoor kan een gebied in de verre omtrek voor lange tijd onbewoonbaar worden. Google maar eens op Fukushima of bekijk de serie Chernobyl. Een ander bezwaar is dat landen die kerncentrales hebben ook kernwapens kunnen maken. En dan is er nog het radioactieve afval van de productie van kernenergie. Een deel hiervan blijft tienduizenden jaren schadelijk. Daarom moeten we het zorgvuldig opslaan. Veilig voor overstromingen, aardbevingen, oorlogen en alles wat je de komende tienduizenden jaren maar kunt verwachten.

Meer weten?

Hoe werkt kernenergie?

Jij, de zon, je mobieltje: het bestaat allemaal uit atomen. Atomen bestaan uit nog kleinere deeltjes. Die deeltjes zitten in het midden (de kern) aan elkaar vast, met kernenergie. Die kernenergie is heel sterk. Door de kern van die atomen te splitsen komt de energie vrij. En die gebruiken wij.

De handigste stof om de atomen te splitsen is uranium. Dat zit gewoon in de grond. In mijnen in bijvoorbeeld Canada en Rusland wordt uranium gewonnen. Dan wordt het naar een kerncentrale gebracht. De staven uranium gaan in een groot stalen vat met water. Door stukjes atoom (neutronen) af te schieten op het uranium, splitsen de atomen van het uranium. Daarbij komen nieuwe neutronen vrij die weer andere atomen splitsen. Zo gaat het maar door. Als een kettingreactie. Bij de splitsing komt ook de energie vrij die de kern bij elkaar hield. Deze energie verwarmt water in een grote ketel. De stoom die vrijkomt drijft een turbine aan en die geeft de energie door aan het elektriciteitsnet. De stoom wordt weer opgevangen, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.

Bij de splitsing ontstaat ook radioactieve straling. Deze onzichtbare stralen kunnen stralingsziekte en kanker veroorzaken. Hoe langer je er in de buurt bent zonder bescherming, hoe erger. Daarom is er bij de bouw van kerncentrales en bij het maken van kernenergie heel veel aandacht voor veiligheid. De gebouwen worden zo veilig mogelijk gebouwd en medewerkers moeten speciale pakken aan en worden heel vaak gecontroleerd op straling.

1. Drukvat

2. Warmwaterketel
Water wordt opgewarmd tot stoom onder hoge druk.

3. Turbine
De hoge druk van de stoom drijft de spoel aan.

4. Generator
Net als in een dynamo wordt door het ronddraaien van de spoel elektriciteit opgewekt.

5. Zeewater

6. Condensor
Hier wordt stoom water.

7. Brandstof (uranium)

8. Reactor

9. Splijtstofstaven
Zeewater koelt de overbleven stroom.

10. Mens
Dit laat zien hoe groot een centrale is.

11. Reactorhuls

12. Reactorvat
Het reactorvat lijkt op een groot zwembad. De reactorhuls en het vat bieden bescherming tegen radioactieve straling.

13. Reactorgebouw

Hoeveel kernenergie wordt opgewekt?

Is kernenergie taboe?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies