Stop methaan

1 lesuur

Bekijk deze video:

1. Bedenk een verklaring voor wat hier gebeurt.

2. Lees de artikelen Klimaatverandering in het kort en Andere broeikasgassen. Beschrijf een overeenkomst en een verschil tussen methaan en CO2.

Overal in de natuur vindt afbraak plaats. Bacteriën en andere organismen breken resten van planten en dieren af, tot er alleen nog maar water en CO2 overblijft. Voor deze volledige afbraak is zuurstof nodig. Er zijn ook organismen die zonder zuurstof planten- en dierenresten kunnen afbreken. Maar zonder zuurstof, is de afbraak onvolledig. In de stoffen die overblijven, zit nog veel energie. Bacteriën in moerassen en composthopen kunnen bijvoorbeeld plantenresten afbreken zonder zuurstof, maar daarbij blijft methaan over. Dat doen ze ook in meertjes onder een ijslaag. Zoals je in de video hierboven zag, is methaan een prima brandstof.

Bacteriën die geen zuurstof nodig hebben leven ook in jouw darmen. Daarom laat je scheten en boeren: de gassen die ze produceren moeten er toch uit. Scheten bestaan voor een belangrijk deel uit methaan. Maar jouw scheten en boeren stellen niets voor vergeleken bij die van een koe, een paard of andere dieren die hun voedsel herkauwen. De veeteelt produceert daarom veel methaangas.

Dat is een probleem, want methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Bedenk daarvoor een oplossing. Werk in groepjes van 3:

3. Je weet nu waar methaan vandaan komt. Bedenk een manier om de uitstoot van methaan door de veeteelt terug te dringen.

4. Presenteer deze oplossing aan de rest van de klas.

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies