Klimaatconferentie in de klas

3 lesuren

De meeste landen zijn het er wel over eens dat er iets moet gebeuren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maar veel landen vinden dat andere landen dat eerst moeten doen. Ze hebben bijvoorbeeld de volgende redenen:

 • Westerse landen zijn heel rijk geworden dankzij goedkope energie uit fossiele brandstoffen. Nu de economie in ons land snel groeit, willen ze ons verbieden om gebruik te maken van dezelfde goedkope energie. We gaan pas investeren in schone energie als we even rijk zijn als de Westerse landen.
 • Het heeft geen zin als wij investeren in schone energie, want we produceren maar een heel klein deel van de totale CO2-uitstoot.
 • In Europa zijn alle bomen gekapt om de economie te laten groeien. Als Europese landen willen dat wij onze bomen laten staan, dan is het niet meer dan normaal dat ze daarvoor betalen.
 • Ons land produceert veel CO2, maar per hoofd van de bevolking produceren we veel minder dan rijke landen.
 • Als we maatregelen nemen, dan gaan bedrijven naar andere landen, waar minder regels zijn. Dat is schadelijk voor onze economie en draagt niet bij aan minder CO2-uitstoot.

Maar als iedereen op iedereen wacht, gebeurt er nooit wat. Hoe moet je dat nu doorbreken? Dat ga je bekijken in deze opdracht.

Les 1 & les 2

1. Maak groepjes van drie en kies in overleg met je docent een van de volgende landen: Bangladesh – Brazilië - China - Duitsland - Malediven - Nigeria - Noorwegen - Saoedi-Arabië - Suriname - Verenigde Staten.

2. Informatie verzamelen.

a. Lees de artikelen 'Het Parijsakkoord' en 'De prijs van CO2' van het thema 'Iedereen praat mee' op www.EnergieGenie.nl. Bekijk de filmpjes onder de artikelen.
b. Bekijk het volgende filmpje en lees de tekst op de pagina over de Green Deal: European Green Deal.
c. Na het Parijsakkoord in 2015 zijn er nog vele conferenties gevolgd. De laatste was in november 2021 in Glasgow. Bekijk dit filmpje over de resultaten daarvan en lees dit artikel.
d. Bekijk hier wat er wordt gezegd in het laatste IPCC-rapport (maart 2022). De effecten van klimaatopwarming voor Nederland, maar ook voor andere landen, zie je uitgebeeld in het filmpje KNMI Klimaatsignaal ‘21 (2021).
e. Op www.EnergieGenie.nl kan je ook quizzes doen via Qwist ‘t!

3. Bereid je namens 'jouw' land voor op de klimaatconferentie. Onderzoek de belangen en mogelijkheden van je land. Hiervoor gebruik je onder andere de algemene informatie uit punt 2, de atlas en www.EnergieGenie.nl. Kijk daarbij in elk geval naar:

a. Hoe hoog staat het land op de ranglijst van landen die de meeste CO2 uitstoten?
b. Hoe hoog staat het land als je kijkt naar CO2 per inwoner?
c. Wat is de levensstandaard (hdi, bnp)?
d. Welke vervuilende industrie is er (olie, auto's)?
e. Hoe belangrijk is de vervuilende energie voor het land?
f. In hoeverre wordt vervuilende energie in het land zelf gewonnen?
g. In hoeverre is er sprake van import van vervuilende energie?
h. In hoeverre is er sprake van de productie van duurzame energie?
i. Welke mogelijkheden zijn er voor duurzame energie (zon, waterkracht)?
j. Welke schade of voordelen ondervindt het land van opwarming van de aarde?
k. Heeft oorlog invloed op productie dan wel import van vervuilende energie of duurzame energie?

4. Bespreek met je groepje wat je wilt bereiken tijdens de klimaatconferentie. Kies een van deze doelen

a. Nul uitstoot in 2050, zelfs als dit ten koste gaat van economische groei (dit is de 'Green Deal' van de EU).
b. Nul uitstoot in een ander jaar (namelijk: ….), zelfs als dit ten koste gaat van economische groei
c. Zoveel mogelijk economische groei, wat de gevolgen ook zijn voor de uitstoot.
d. Terugdringen van de uitstoot, maar alleen als andere landen …………… (voorwaarden formuleren)
e. Ander doel, namelijk: …………….

Aan het eind van deze les heb je alles voorbereid voor de klimaatconferentie in les 3.

Les 3: de klimaatconferentie

Zet de tafels en stoelen in U-vorm. Zorg dat iedereen blaadjes heeft. Hierop kun je aantekeningen maken tijdens de conferentie.

1. Verdeel binnen het groepje de functies:

a. 1 spreker verdedigt het standpunt van het groepje in een (maximaal) 2 minuten durende speech.
b. 1 schrijver maakt aantekeningen bij de speeches van de andere groepjes.
c. 1 (andere) schrijver houdt de reacties bij van de groepjes tijdens de conferentie. Dit werk kan tussentijds worden afgewisseld met de persoon die spreker was.

2. Bespreek nogmaals kort (max. 5 minuten) met je groepje wat jullie doel is, jullie argumenten en jullie strategie. Iedereen heeft dit zelf op een blaadje staan.

3. De klimaatconferentie. Algemeen:

 • De docent is de gespreksleider en voorzitter; hij bepaalt wie mag spreken
 • Elk land heeft een landenbordje; de leerling die wil spreken houdt dit bordje omhoog
 • Alle leerlingen mogen aan bod komen
 • De leerling die het woord mag voeren staat, spreekt via de voorzitter en spreekt de delegatieleden met ‘u’ aan. Alle andere leerlingen zijn stil als iemand aan het woord is
 • In een formeel deel van de conferentie wordt de discussie in de hele groep gevoerd, spreken gaat via de voorzitter
 • In een informeel deel van de conferentie mag je praten zoals je wil binnen jouw groepje

a. Ronde 1 formeel: landenspeech (elk groepje max. 2 minuten).
b. Ronde 2 formeel: reacties op de landenspeech (max. 2x individuele reacties per land; vraag of opmerking; aangesproken land reageert daar niet weer op).
c. Ronde 3: informeel (5 minuten): elk land bespreekt of en hoe te reageren op de landenspeeches uit ronde 2.
d. Ronde 4: formeel (5 minuten): landen geven hun reactie op ronde 2.
e. Ronde 5: informeel (5 minuten):
- Landen die elkaar herkennen in hun standpunten, zoeken elkaar op en vormen een coalitie (ze maken dealtjes)
- Landen kunnen ook alleen blijven staan
- Landen formuleren (al dan niet in een coalitie) hun standpunt
- Landen wijzen een spreker/sprekers aan om hun slotstatement uiteen te zetten
f. Ronde 6: formeel (5 minuten): alle groepjes (al dan niet in een coalitie) vertellen voor de klas wat hun slotstatement inhoudt.
g. Ronde 7: stemming over de slotstatements (5 minuten)
h. Applaus voor het slotstatement dat de meeste stemmen heeft gekregen

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies