Klimaatconferentie in de klas

2 lesuren

De meeste landen zijn het er wel over eens dat er iets moet gebeuren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maar veel landen vinden dat andere landen dat eerst moeten doen. Ze hebben bijvoorbeeld de volgende redenen:

 • Westerse landen zijn heel rijk geworden dankzij goedkope energie uit fossiele brandstoffen. Nu de economie in ons land snel groeit, willen ze ons verbieden om gebruik te maken van dezelfde goedkope energie. We gaan pas investeren in schone energie als we even rijk zijn als de Westerse landen.
 • Het heeft geen zin als wij investeren in schone energie, want we produceren maar een heel klein deel van de totale CO2-uitstoot.
 • In Europa zijn alle bomen gekapt om de economie te laten groeien. Als Europese landen willen dat wij onze bomen laten staan, dan is het niet meer dan normaal dat ze daarvoor betalen.
 • Ons land produceert veel CO2, maar per hoofd van de bevolking produceren we veel minder dan rijke landen.
 • Als we maatregelen nemen, dan gaan bedrijven naar andere landen, waar minder regels zijn. Dat is schadelijk voor onze economie en draagt niet bij aan minder CO2-uitstoot.

Maar als iedereen op iedereen wacht, gebeurt er nooit wat. Hoe moet je dat nu doorbreken? Dat ga je bekijken in deze opdracht.

Les 1
1. Lees de artikelen Het Parijsakkoord en De prijs van CO2 in het thema Iedereen praat mee.

2. Maak groepjes van drie en kies in overleg met je docent een van de volgende landen: Bangladesh – Brazilië - China - Duitsland - Malediven - Nigeria - Noorwegen - Rusland - Saoedi-Arabië - Suriname - Verenigde Staten.

3. Bereid je namens 'jouw' land voor op de klimaatconferentie. Onderzoek de belangen van je land. Kijk daarbij in elk geval naar:

 1. Hoe hoog staat het land op de ranglijst van landen die de meeste CO2 uitstoten?
 2. Hoe hoog staat het land als je kijkt naar CO2 per inwoner?
 3. Wat is de levensstandaard (hdi, bnp)? 
 4. Welke vervuilende industrie is er (olie, auto's)?
 5. Hoe belangrijk is de vervuilende energie voor het land? 
 6. Welke mogelijkheden zijn er voor duurzame energie (zon, waterkracht)?
 7. Welke schade of voordelen ondervindt het land van opwarming van de aarde?

4. Bespreek met je groepje wat je wilt bereiken tijdens de klimaatconferentie. Kies een van deze doelen:

 • Nul uitstoot in 2050, zelfs als dit ten koste gaat van economische groei (dit is de 'Green Deal' van de EU)
 • Nul uitstoot in een ander jaar (namelijk: ….), zelfs als dit ten koste gaat van economische groei
 • Zoveel mogelijk economische groei, wat de gevolgen ook zijn voor de uitstoot
 • Terugdringen van de uitstoot, maar alleen als andere landen …………
 • Ander doel, namelijk: …………….

Les 2

1. Bespreek nogmaals kort met je groepje je doel, je argumenten en strategie.

2. Wijs één groepslid aan om straks in maximaal 2 minuten jullie standpunt te geven en toe te lichten.

3. Wijs een ander groepslid aan als strateeg. Deze houdt tijdens de discussie goed bij wat het standpunt van elk land is.

4. De vertegenwoordigers van elke groep geven het standpunt van hun land.

5. Voer een discussie in de klas over de verschillende standpunten. Alle groepsleden doen mee. De docent is gespreksleider.

6. Na de eerste discussieronde is er een pauze. Tijdens de pauze probeer je dealtjes te sluiten met andere groepen. De strateeg weet bij welke groepen de kans het grootst is.

7. Daarna volgt een nieuwe discussieronde.

8. Probeer de conferentie af te sluiten met een gezamenlijk conferentiestandpunt.

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies