Overstroom je?

1 lesuur

Buitenlandse toeristen vinden het vaak een eng idee: een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Stel je voor dat er een dijk breekt? Waarschijnlijk ben jij daar niet elke dag mee bezig. We zijn er immers aan gewend. En het gaat al zo lang goed. Maar hoe groot is het risico eigenlijk in jouw woonplaats?

Nederland is ingedeeld in dijkringen. Elke dijkring heeft zijn eigen bescherming door dijken. Als een dijkring onder zou lopen, kunnen andere dijkringen droog blijven. Voor elke dijkring is berekend wat het overstromingsrisico is: bijvoorbeeld eens in de 500 jaar of eens in de 10.000 jaar.

In deze opdracht onderzoek je met zijn twee├źn hoe groot het overstromingsrisico is voor jouw school. Je maakt ook een plan: waar kun je het beste naartoe als er een overstroming is. Doe het volgende:

Overstromingsrisico op de kaart

1. Ga naar het online kaartensysteem http://kaart.edugis.nl

2. Gebruik de laag 'Landschap > grond en bodem > hoogte' en zoek uit op welke hoogte je school ligt. Schrijf dit op.

3. Gebruik de lagen onder 'Water > overstromingsrisico' en zoek uit bij welke zeespiegelstijging je school overstroomt. Schrijf dit op.

4. Gebruik de laag 'Water > rivieren > dijkringen' en schrijf op wat het overstromingsrisico van de dijkring is waarin de school ligt.

5. Bekijk eventueel nog andere lagen die iets zeggen over het overstromingsrisico, bijvoorbeeld in de rubrieken 'Overstromingsschade' en 'Overstromingsmodel'.

6. Trek op basis van alle stappen een conclusie: het risico dat jouw school overstroomt is:
heel groot / vrij groot / gemiddeld / vrij klein / heel klein / niet aanwezig.  

7. Is er een overstromingsrisico in het gebied waar je school is? Zoek dan met dezelfde kaart het dichtstbijzijnde gebied dat veel veiliger is.

8. Ga naar www.overstroomik.nl. Controleer of je conclusie hiermee overeenstemt. Controleer ook of je veilige gebied uit de vorige stap ook echt veilig is.

Evacuatieplan

9. Bedenk wat de beste manier is om zo snel mogelijk met de hele school naar het veilige gebied te evacueren.

10. Maak een folder op A4-formaat waarin staat wat iedereen moet doen als er een overstroming is. De folder geeft in elk geval antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe groot is de kans op een overstroming?
  2. Waar moet je heen?
  3. Hoe ga je daarheen?
  4. Wat neem je mee en wat laat je in elk geval achter?
  5. Wat zijn andere belangrijke instructies?
Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies