Biomassa

Over mest, bomen en ruimtegebruik

Vrij vertaald is biomassa materiaal afkomstig van levende wezens. In de praktijk gaat het dan over plantaardige resten en dierlijke mest. Deze kunnen (bij)gestookt worden in elektriciteitscentrales. Bij de vergisting van biomassa komt biogas vrij, wat een goed alternatief is voor gebouwen waar een warmtepomp of stadswarmte niet handig is.

Het voordeel van biomassa en biogas is dat je een constante energieproductie hebt, die niet afhankelijk is van het weer. Biomassa is geen energiebron waarvan je zo maar kunt zeggen dat die duurzaam is of niet. Het hangt allemaal af van de manier waarop de biomassa is geproduceerd.

Het idee van biomassa is simpel: bomen en planten halen CO2 uit de lucht. Als je ze verbrandt komt die CO2 weer vrij. Als je nou zorgt dat er voor elke boom die je verbrandt ook een nieuwe boom groeit, dan heb je een CO2-neutrale brandstof. Maar dan moet het hout wel duurzaam vervoerd worden. En dan moeten de bomen wel groeien in een bos dat duurzaam beheerd wordt, met aandacht voor de biodiversiteit bijvoorbeeld.

Een ander pijnpunt is het ruimtegebruik. In Brazilië gaat veel regenwoud tegen de vlakte om suikerriet te verbouwen dat dienst doet als biobrandstof. Ook kan de verbouw van biomassa ten koste gaan van landbouwgrond. Zo ontstaan voedseltekort en hogere voedselprijzen. Biomassa is dus alleen een duurzame energiebron als aan allerlei voorwaarden wordt voldaan.

Meer weten?

Hoe wordt energie uit biomassa gehaald?

De meeste biomassa kun je gewoon verbranden in een elektriciteitscentrale. Eerst worden de planten in elkaar geperst tot zogenaamde pallets. In deze vorm is biomassa beter te vervoeren omdat het minder ruimte inneemt. Ook brandt het dan beter omdat het meeste vocht uit het materiaal is geperst. Als de biomassa bij de elektriciteitscentrale aankomt, wordt het eerst vermalen tot een hele fijne stof. Deze stof gaat vervolgens een ketel in en wordt verbrand. De warmte verhit water in de ketel. De stoom die vrij komt drijft een turbine aan en die geeft de energie door aan het elektriciteitsnet.

1. Biomassa
Opslag in silo.

2. Warmwaterketel
Water wordt opgewarmd tot stoom onder hoge druk.

3. Rookgassenfilter

4. Schoorsteen

5. Turbine
De hoge druk van de stoom drijft de spoel aan.

6. Generator
Net als in een dynamo wordt door het ronddraaien van de spoel elektriciteit opgewekt.

7. Stoom

8. Reststoffen

9. Water

Hoe groen is biomassa?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies