Stadswarmte

(6 stemmen) 

Dit is stadswarmte

Bij bijvoorbeeld de verbranding van afval of bij de productie van elektriciteit komt erg veel warmte vrij. Deze warmte kunnen we goed gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen.

Zo werkt stadswarmte

De restwarmte wordt opgevangen en gebruikt om water te verwarmen. Via een ondergrondse leiding gaat het hete water naar een verdeelstation, het warmte-overdrachtstation. Er liggen altijd twee leidingen naast elkaar. Eén voor het aanvoeren van het hete water en één voor de terugweg van het afgekoelde water.
In het warmte-overdrachtstation geeft het water zijn warmte af aan een andere leiding met water. Dat zorgt ervoor dat het water de goede temperatuur en druk heeft als het bij de mensen thuis aankomt. Het water gaat via een net van leidingen naar bedrijven en woningen in de buurt. De leidingen zijn op een speciale manier geïsoleerd, zodat er bijna geen warmte verloren gaat. Eenmaal aangekomen in de woningen en bedrijven warmt het water het leidingwater en de verwarming op. Het afgekoelde water stroomt terug door het leidingnet en wordt via het verdeelstation weer afgevoerd naar de centrale. Daar wordt het opnieuw verwarmd en zo gaat het maar door. Dezelfde techniek werkt trouwens ook om gebouwen af te koelen.

De warmte van stadswarmte komt niet alleen van fabrieken en elektriciteitscentrales. Er komen steeds meer duurzame bronnen bij. De zonnepanelen van Zoneiland Almere bijvoorbeeld leveren 10% van de stadswarmte in de wijk. Als je afval verbrandt kun je de hitte ook voor stadswarmte gebruiken. Zonde zeg je? Niet als er geen enkele andere manier meer is om het afval te recyclen.

 

 

 

Download infographic

 

Voordelen

 • Stadswarmte en koude is milieuvriendelijk. Door het gebruik van restwarmte heb je minder aardgas nodig (of een andere schaarse brandstof) en stoot je minder CO2 uit.
 • Stadswarmte komt kant-en-klaar de woning in. Je hebt geen cv-ketel, boiler of geiser nodig.
 • Een huis met stadswarmte warmt heel snel op. Het kraanwater warmt ook heel snel op en er is altijd genoeg.
 • In een huis met stadswarmte zijn meestal geen gasleidingen. Dat is veilig.

Nadelen

 • Stadswarmte is niet overal beschikbaar. Voor restwarmte moet een apart leidingnet aangelegd worden.
 • Bewoners hebben minder invloed op de kosten van stadswarmte. Ze kunnen geen goedkopere leverancier kiezen. Daarom zijn er afspraken gemaakt zodat niemand te veel betaalt.
 • Zo'n warmtenet moet niet al te ver van de bron van restwarmte liggen, anders is het te duur om het aan te leggen.

Feiten en cijfers

 • We gooien jaarlijks een hoeveelheid warmte weg die gelijkstaat aan 15 miljard m3 gas (bron: TU Delft).
 • Het verbruik van stadswarmte wordt gemeten in Gigajoules (GJ). Één GJ warmte is vergelijkbaar met ongeveer 35 m3 gas.
 • Koken gaat elektrisch in een woning met stadswarmte. Soms is dat even wennen, maar de meeste mensen vinden het net zo makkelijk.
 • Een woning met stadswarmte veroorzaakt 50 tot 90% minder CO2-uitstoot dan een woning met een eigen gasketel.
 • Een huishouden met stadswarmte bespaart gemiddeld evenveel CO2 als 12 zonnepanelen.