Bijdragen aan de energietransitie

Over kleine stappen, grote windparken en nieuwe banen

Aan de energietransitie kan iedereen bijdragen. De buurvrouw die van fossiele stroom op groene stroom overstapt. De bewoners die zich verenigen om in een coöperatie windmolens te laten bouwen. De boer die zijn weiland vol zonnepanelen legt. De leverancier die de energie bij de boer afneemt en levert aan consumenten. Het lijken misschien kleine stappen, maar bij elkaar opgeteld zet het wel degelijk zoden aan de dijk.

Tegelijkertijd zetten energiebedrijven grote stappen. Zij investeren miljarden euro’s om de energietransitie voor huishoudens en bedrijven mogelijk te maken. Ze sluiten fossiele energiecentrales, leggen stadswarmtenetten aan en bouwen grote windparken op land en zee. In totaal zijn er 10 actieve windparken in de Nederlandse Noordzee. Samen staan er 670 windturbines. Op dit moment is het grootste windmolenpark Gemini, ten noorden van de Waddeneilanden. Het bestaat uit 150 turbines die samen genoeg elektriciteit kunnen opwekken voor 1,5 miljoen mensen. In 2023 is het windpark Hollandse Kust Zuid in gebruik genomen. Dit park bestaat uit 139 turbines die door hun grotere hoogte voor nog meer mensen energie kunnen leveren. De Nederlandse overheid wil dat in 2023 75% van alle energie in Nederland van windturbines komt.

Energiebedrijven investeren ook veel tijd en kennis in hun duizenden medewerkers. Zonder deze mensen geen energietransitie. Met man en macht werken ze op zee, op kantoor en op daken van huizen en kantoren. Experts van het CBS verwachten dat de energietransitie komende jaren tienduizenden nieuwe banen gaat opleveren.

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksoverheid, Energy Solutions

Meer weten?

Hoeveel kost het grootste windpark van Nederland?

Hoeveel banen levert de energietransitie op?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies