Nederland en de EU

Over het Klimaatakkoord, de Klimaatwet en de Green Deal

Volgens het Parijsakkoord moet elk land zijn eigen plannen maken om de gezamenlijke doelstelling te halen. Nederland had in 2019 zijn plannen klaar. Ze staan in het zogenaamde Klimaatakkoord. Doel van het Klimaatakkoord is de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 terug te brengen met 49% in vergelijking met 1990. In het akkoord zijn maatregelen en afspraken vastgelegd tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals ANWB, Greenpeace en FNV).

Het Klimaatakkoord is wat anders dan de Klimaatwet. In de Klimaatwet staat niet hoe de klimaatdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, maar wel dat elk Nederlands kabinet zich aan die doelen moet houden. De doelen van de Klimaatwet gaan verder dan het Klimaatakkoord. 49% minder uitstoot in 2030 is slechts een tussendoel. In 2050 moet de uitstoot 95% minder zijn.

En dan is er ook nog de Europese Green Deal. Dat kun je zien als een soort blauwdruk voor de plannen van de landen van Europese Unie. De Green Deal gaat verder dan de Nederlandse klimaatwet. De EU wil 50 tot 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en nul uitstoot in 2050. Het doel van de EU is dus om klimaatneutraal te zijn in 2050.

Meer weten?

Hoe is het Klimaatakkoord tot stand gekomen?

Wat zijn de belangrijkste afspraken in het Klimaatakkoord?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies