De afsluitdam

Docentomgeving
1 lesuur

We doen ons best om de CO2-uitstoot terug te dringen, de klimaatopwarming te verminderen en zo de stijging van de zeespiegel tegen te gaan. Maar wat nu als het niet lukt? Stel je voor dat de zeespiegel wel stijgt. Wat kunnen we dan doen om Europa tegen overstromingen te beschermen? In deze opdracht maak je een plan.

1. Lees de artikelen Maatregelen en Waterbouw in het thema Van alles te doen.

2. Ga naar http://flood.firetree.net/.

3. Linksboven kun je de zeespiegel laten stijgen (‘sea level rise’).
a. Kies voor 1 meter. Wat gebeurt er met Nederland?
b. Denk je dat dit in werkelijkheid ook zou gebeuren als de zeespiegel 1 meter stijgt? Leg uit waarom (niet)?
c. Kies voor 5 meter. Zoom in en zoek 5 grote steden in Nederland of in het buitenland die helemaal of voor een deel onder water zouden verdwijnen.

4. Stel je voor dat je een dam in zee mag bouwen om miljoenen mensen te beschermen tegen de 5 meter zeespiegelstijging.
a. De dam mag maximaal 20 km lang zijn. Waar bouw je de dam?
b. De dam mag maximaal 60 km lang zijn. Waar bouw je nog een dam?
c. Je mag twee dammen bouwen die samen maximaal 700 km lang zijn. Waar bouw je dan deze dammen?

5. De volgende vragen gaan over de dam van vraag 4c. De bouw van zo’n dam zou tientallen jaren duren, maar technisch en financieel wel haalbaar zijn, zeggen onderzoekers. 
a. Welke gevolgen voorzie je voor de ecologie binnen de dam?
b. Welke gevolgen voorzie je voor de economie binnen de dam? Denk bijvoorbeeld aan scheepvaart en visserij.
c. Welke maatregelen kun je nemen om veranderingen van de ecologie en economie tegen te gaan?
d. Geef drie argumenten voor de bouw van de dam.
e. Geef drie argumenten tegen de bouw van de dam.

Extra opdracht:
Zoek een plaats buiten Europa waar je met een dam van maximaal 60 km miljoenen mensen kunt beschermen. Welke gevolgen heeft de dam daar?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies