Corona en klimaat

Over luchtvervuiling, investeringen en nadenken

Door de komst van het coronavirus veranderde er van alles in de wereld. Mensen bleven thuis. Bedrijven gingen dicht. Vliegtuigen bleven aan de grond. Gevolg: minder industrie, minder vervoer en minder luchtvervuiling. Op korte termijn is dat gunstig voor het klimaat. Er is immers minder uitstoot van broeikasgassen. Wanneer de economische recessie aanhoudt zal ook dat de opwarming van de aarde een beetje afremmen.

Toch was het klimaat waarschijnlijk beter af geweest zonder het coronavirus. Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Momenteel gaat veel geld naar bestrijding van de pandemie en de bijbehorende economische gevolgen. Geld dat niet naar de energietransitie gaat. Bovendien is door de pandemie de olieprijs en de prijs van CO2-emissies flink gedaald, wat investeren in duurzame bronnen minder aantrekkelijk maakt.

Maar wie weet, staat de wereld wel op een kantelpunt. Misschien breekt thuiswerken nu definitief door. Misschien raken zakenlui zo gewend aan video-conferencing dat ze wel drie keer nadenken voor ze met het vliegtuig naar een congres gaan. Misschien gaat de wereldbevolking minder vlees eten, minder vliegen en meer lokaal kopen om nieuwe pandemieën te voorkomen. En misschien leren we nu dat snel ingrijpen op basis van wetenschappelijke inzichten wel degelijk mogelijk is. Dat zou het klimaat pas echt helpen.

Meer weten?

Waarom schamen mensen zich in het vliegtuig?

Wat doet corona met de aarde?

Mogen wij
cookies plaatsen?
EnergieGenie bevat functies welke afhankelijk zijn van cookies.
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alle cookies
Ik accepteer alleen noodzakelijke cookies