Werken in de regio


EnergieGenie is een website voor heel Nederland. Maar in de regio's zijn ook diverse initiatieven waarbij u aan kunt haken.

 

Zuid-Holland: "Energieke scholen"

"Energieke Scholen" is een programma gericht op energiebesparing en een gezonder binnenmilieu op basisscholen. Leerlingen meten en onderzoeken in teams het energiegebruik en de kwaliteit van het binnenmilieu op hun school en gaan aan de slag om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. In Zuid-Holland werkt de provincie samen met gemeenten, milieudiensten en NME-centra aan het project Energieke Scholen. Het project biedt naast een lesprogramma voor scholen ook technische ondersteuning bij fysieke ingrepen aan schoolgebouwen.

Voor meer informatie: kijk op www.energiekescholen.nl


Texel: "Duurzaamheid op Texel"

Op Texel is door Ecomare een compleet onderwijspakket ontwikkeld over duurzaamheid. De thema’s die aandacht krijgen zijn energie, natuur en water. Op basis van een leerlijn zijn er lessen samengevoegd voor groep 1 t/m 8. Leerlingen leren via een doorgaande lijn bewuster te leven van en in hun eigen omgeving. Elk leerjaar is er een aantal basis themalessen beschikbaar. Hierin laat Texelse Tim de leerlingen via filmpjes, werkbladen, excursies, proefjes enzovoort leren over energie, water en natuur. Daarnaast is er een jaarkalender ontwikkeld. Daarop staan allerlei activiteiten en lesideeën om gedurende het hele jaar duurzaamheid aan de orde te laten komen in de klas. Voor informatie kunt u contact opnemen met