Powered by Vattenfall

Deze educatieve website richt zich primair op kinderen van 10 tot en met 14 jaar (bovenbouw PO en onderbouw VO), die een project, spreekbeurt of werkstuk over (duurzame) energie willen maken. Wij ontvangen geregeld aanvragen van scholen en scholieren voor informatie over energie. Om in die vraag te voorzien is deze website en bijbehorend materiaal in eerste instantie ontwikkeld. Wij zien daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor educatie over energie in de ontwikkeling naar een fossielvrije toekomst. Het delen van informatie over energie, van bron tot gebruiker, is een belangrijk middel in de dialoog met onze samenleving over de dilemma’s waar we mee te maken hebben als het gaat om energieproductie en -levering.

 

Er is in het bijzonder aandacht gegeven aan het onderwerp energiebesparing omdat kinderen en jongvolwassenen een belangrijke rol spelen als het gaat om gedragsveranderingen die nodig zijn om bewuster met energie om te gaan. Dit past bij het streven van Vattenfall om naast grootschalige duurzame energieproductie samen met haar omgeving te blijven werken aan energiebesparing.

 

Bijkomend doel is interesse kweken onder scholieren voor de (energie)techniek en een opleiding in de techniek. Vattenfall is voor een deel een technisch bedrijf, via verschillende initiatieven ondersteunen wij daarom technische scholing en werkgelegenheid. Meer hierover kunt u lezen bij ‘decanen’.

 

We hebben getracht de informatie zo objectief mogelijk weer te geven en een volledig beeld te geven van de energieketen. De keuze van onderwerpen en thema’s op de website zijn daarom niet altijd in overeenstemming met de activiteiten van Vattenfall. Om deze reden is er gekozen zo min mogelijk gebruik te maken van het beeldmerk.