Energie van de maan

Twee keer per dag stijgt en daalt het water van de zeeën. Dit ken je als eb en vloed. Het water stijgt en daalt door de zwaartekracht van de maan. Door turbines in het water te bouwen kun je elektriciteit opwekken.

Getijdenenergie heeft de toekomst

Midden op zee is het verschil tussen eb en vloed niet heel groot. Maar soms overbrugt het water vele meters. Op zulke plaatsen kun je turbines bouwen die de kracht van de getijden omzetten in elektriciteit. Dit noemen we getijdenenergie.
Tot nog toe zijn er niet veel getijdencentrales. Maar dat kon wel eens snel gaan veranderen. Technisch is er steeds meer mogelijk en getijdenenergie is een duurzame vorm van energie waarvan je heel precies kunt voorspellen hoeveel je gaat produceren.

De eerste getijdencentrale

Om veel energie op te wekken is een groot verschil tussen eb en vloed van belang. De eerste getijdencentrale staat niet voor niks in de monding van de rivier de Rance, in Frankrijk. Daar is het verschil tussen eb en vloed gemiddeld 8 meter en soms wel 13 meter. Je snapt dat het water bij vloed met grote kracht landinwaarts stroomt en bij eb met grote kracht naar zee. Door turbines in die stroming te plaatsen kun je elektriciteit opwekken.

In Nederland

In Nederland zijn de verschillen tussen eb en vloed veel kleiner, tot tweeënhalve meter. Slecht op enkele plaatsen is het de moeite een getijdencentrale te bouwen. Bijvoorbeeld bij de Afsluitdijk, de Brouwersdam en in de Oosterschelde. Eind 2015 zijn tussen twee pijlers van de Oosterscheldekering vijf turbines gebouwd. Dit zijn een soort windmolens, maar dan onder water. Het mooie van de turbines is dat ze mee draaien met de stroming. Deze getijdencentrale produceert genoeg energie voor ongeveer duizend gezinnen. Omdat de techniek nog best nieuw is, houden ze goed in de gaten wat de invloed is op de dieren en planten in de Oosterschelde.

oosterscheldedam