Decanen

Deze educatieve website richt zich primair op kinderen van 10 tot en met 14 jaar (bovenbouw PO en brugklas VO), die een project, spreekbeurt of werkstuk over (duurzame) energie willen maken. Het doel van deze website is kinderen bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze energievoorziening en zo objectief mogelijke informatie aan te dragen over energie. Bijkomend doel is interesse kweken voor de (energie)techniek en een opleiding in de techniek.

onderwijs1

Werken in de energie?

Energiebedrijven zijn op zoek naar leerlingen uit het vmbo, mbo en hbo met passie voor techniek. Om te zorgen dat zij de energiesector weten te vinden is in 2006 de voorlichtingscampagne WATT? gestart. WATT? bevat lessen, posters, proeven en allerlei informatie over de energiesector. Meer informatie kunt u vinden op www.watt.nl.

Girlsday

Girlsday wordt jaarlijks georganiseerd door VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en is een Europees initiatief om jonge meisjes enthousiast te maken voor bèta, techniek en ICT. Girlsday vindt plaats op de vierde donderdag van april. Tijdens Girlsday kunnen meisjes deelnemen aan de meest uiteenlopende excursies bij bedrijven en instellingen. Zij maken kennis met technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk.

Het is belangrijk dat juist meisjes al jong in aanraking komen met bèta, techniek en ICT. Ze hebben vaak geen idee wat een technisch beroep inhoudt en kennen vaak geen technische bedrijven. Het kan voor hen een eye-opener zijn om op Girlsday ook vrouwen te ontmoeten in technische functies.

Girlsday draagt ertoe bij het blikveld van meisjes wat betreft opleidings- en beroepsmogelijkheden in bèta, techniek en ICT te verruimen en hun opties voor de toekomst te vergroten. Met een aansprekend programma dat aansluit bij de belevingswereld van 10- tot 15-jarige meisjes, is de kans groot dat er iets beklijft van wat ze horen en zien. Girlsday kan een eerste kennismaking zijn die de interesse voor techniek, bèta en ICT aanwakkert. Het kan een dag zijn waar de meisjes met een goed gevoel aan terugdenken als ze voor de keuze staan "welke sector of welk profiel ga ik kiezen?" en later: "welke opleiding ga ik volgen?". Meer informatie kunt u vinden op www.girlsday.nl

Raad van kinderen

Dit vernieuwende initiatief is ontwikkeld door de Missing Chapter Foundation (MCF). Het concept van de Raad van Kinderen bestaat uit begeleide dialoogsessies tussen kinderen en jongeren enerzijds en bestuurders van tien Nederlandse bedrijven anderzijds. Een Raad van Kinderen inspireert, adviseert en houdt bestuurders en de organisatie een spiegel voor. Nuon is founding partner van Missing Chapter Foundation en de Raad van Kinderen.

www.missingchapter.org

Step to work

Energiebedrijf Nuon kent meerdere werkervaring trajecten. Het meest omvangrijke traject is Step2Work. Met dit programma krijgen jonge werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats met bijpassende vakopleiding bij Nuon, haar toeleveranciers of deelnemingen.

Zo’n traject levert veel voordeel op: de deelnemers zetten een flinke stap richting sociaal-economische zelfstandigheid en hun begeleiders ontwikkelen coaching- en leidinggevende vaardigheden. Zo komt veel positieve energie vrij in de organisatie. Ongeveer de helft van de deelnemers die het traject met goed gevolg doorlopen vindt aansluitend een reguliere baan bij Nuon.

www.nuon.com/nl/mvo/nuon-als-werkgever/step2work

Jet-Net

Jet-Net is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Het is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.
www.jet-net.nl