Begrippenlijst V

Verbranding

Een scheikundige reaktie met zuurstof. Er verdwijnt brandstof en er ontstaan andere stoffen.

Vervuiling

Je spreekt van vervuiling wanneer er in het water, de bodem of de lucht stoffen voorkomen die er eigenlijk niet horen en gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Een aantal van die stoffen, zoals zware metalen en chemische gassen, zijn namelijk niet afbreekbaar en vervuilen zo de omgeving. Wanneer je een plastic bekertje of een lege chipszak in een weiland zou laten liggen, dan is dat weiland vervuild. Het plastic kan niet worden afgebroken en een koe wordt ziek, wanneer zij het op eet.

end faq