Begrippenlijst R

Recycling

Het terugwinnen van bepaalde stoffen uit afval. Zoals het inzamelen van oud papier, dat wordt weer gebruikt om 'nieuw' kringlooppapier te maken en de glasbak, waaruit weer opnieuw glas wordt gemaakt. Soms worden er ook heel andere dingen van gemaakt. Bijvoorbeeld papier van oude kleren. Recycling geeft een besparing van grondstoffen en energie en de hoeveelheid afval wordt verminderd. Recycling moet je niet verwarren met hergebruik: hier worden spullen in hun geheel opnieuw gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bankstel van de rommelmarkt.

end faq