Begrippenlijst K

Kernenergie en Uranium

Dit is energie die wordt opgewekt door het splijten of splitsen van atoomkernen. Atomen zijn hele kleine deeltjes met een kern of centrum, die energie bevat. Bij het splijten van die kern komt de energie vrij en wordt er in zogenaamde kerncentrales elektriciteit van gemaakt. Vooral stoffen als uranium en plutonium bevatten veel energie. Een groot nadeel is dat er straling (radioactiviteit) vrijkomt, die schadelijk is voor mens en natuur. Ook blijft er afval over die men nog niet goed kan opruimen. In Nederland staan er kerncentrales in Dodewaard en Borselle.

Kilowattuur

In het woord Kilowattuur zitten drie dingen:
- kilo, dat betekend hier 1000 keer
- uur, dat betekent gewoon 60 minuten
- watt, dat zegt hoeveel stroom een apparaat gebruikt
Wattuur betekent dus: hoeveel stroom gebruikt een apparaat als je het een uur aan laat staan. Kilowattuur is hetzelfde, maar dan 1000 keer zoveel. De afkorting van Kilowattuur is kWh (de ‘h’ staat voor hour, dat is Engels voor uur). Kijk maar eens op een apparaat of je ziet staan hoeveel kWh het verbruikt.

Klimaatverandering

Veranderingen in het weer, veroorzaakt door de opwarming vande aarde.

Kool(stof)dioxide

Kleurloos en reukloos gas dat van nature in de dampkringvoorkomt. Dit wordt opgenomen door planten en bomen en komt weer vrij bij verbranding van brandstoffen zoals olie, hout, kolen en gas. Te veel CO2 in de dampkring versterkt het natuurlijke broeikaseffect en zorgt waarschijnlijk voor opwarming van de aarde. Ook bekend als CO2, kooldioxide of koolzuurgas.

Kringloop

In de natuur gaat energie nooit verloren. De zonne-energie die op aarde komt, wordt opgeslagen door planten. Dieren die de planten eten, krijgen zo energie. Hierdoor kunnen ze zich bewegen, groeien en zich warm houden.

Kubieke meter (m3)

Als je wilt aangeven hoeveel water of gas je hebt gebruikt dan meet je dat in een kubieke meter. Dit is een bak, die precies één meter lang, één meter breed en één meter diep is. 2 kubieke meter is twee van die bakken, 3 kubieke meter is drie van die bakken, enz.

end faq