Begrippenlijst F

Fossiele brandstoffen

Miljoenen jaren geleden leefden er andere planten en dieren op aarde dan nu. De planten hebben toen zonne-energie opgeslagen in hun weefsels. De resten van deze planten zitten nu diep in de grond, en hun weefsels zijn vergaan. Ze zijn omgezet in steenkool, olie of gas. Dit noemen we fossiele brandstoffen. De energie die opgeslagen zit in fossiele brandstoffen is uiteindelijk afkomstig van de zon. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat warmte. Deze warmte is een vorm van energie. Fossiele brandstoffen worden dan ook vaak gebruikt door elektriciteitscentrales. Uit de warmte wordt daar elektriciteit gemaakt.

end faq