Begrippenlijst D

Dampkring

de laag met gassen die om de aarde heen ligt.

Duurzaam

Een (energie)bron die niet opraakt maar blijft bestaan.

Duurzame energie

Energie die lang duurt of waar je lang mee kunt doen en die dus niet snel opraakt, bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en waterkracht. Zonne-energie noemen we duurzaam, omdat de zon blijft schijnen, elke dag weer. Windenergie en waterkracht zijn ook duurzaam, omdat de wind altijd blijft waaien en het water in een rivier steeds maar stroomt. Bij duurzame stroom van de wind raakt de stroom dus wel op, maar de wind blijft altijd. Je kunt dus steeds weer opnieuw stroom maken. Bij aardolie kan dat niet: op is op.

Duurzame ontwikkeling

Een ontwikkeling waarbij de mensen nu tevreden zijn, maar die tegelijk zorgt dat men in de toekomst geen problemen krijgt. We moeten nu zorgen dat onze grondstoffen niet opraken, vooral voor energie. Dus moeten we gebruik maken van duurzame energie, die nooit opraakt en ook zoveel mogelijk spullen recyclen en hergebruiken.

Dynamo

Wanneer je op de fiets zit en de dynamo op het wiel zet wordt de mechanische energie (ronddraaien van het wiel) omgezet in elektrische energie(het branden van de koplamp). Door het snel ronddraaien van de dynamo wordt stroom opgewekt. Dit gebeurd door een magneet die daar in zit, die door het snel ronddraaien stroom opwekt. De dynamo is uitgevonden door meneer Faraday in 1831. Ook in een elektriciteitscentrale wordt een grote dynamo gebruikt om stroom te maken. Alleen zit er dan niemand op een fiets, maar duwt hete damp (stoom) tegen de dynamo, waardoor die gaat draaien enstroom maakt. .

end faq