Begrippenlijst C

 
 

Convectie

Convectie is een mechanisme voor warmtestroming door verplaatsing van materiaal.

CO2

Kleurloos en reukloos gas dat van nature in de dampkring voorkomt. Dit wordt opgenomen door planten en bomen en komt weer vrij bij verbranding van brandstoffen zoals olie, hout, kolen en gas. Te veel CO2 in de dampkring versterkt het natuurlijke broeikaseffect en zorgt waarschijnlijk voor opwarming van de aarde. Ook bekend als koolstofdioxide, kooldioxide of koolzuurgas.

end faq