Begrippenlijst A

 
 

Aardgas en Veiligheid

In vele huizen gebruiken mensen al tientallen jaren gas om op te koken, warm water te maken of de verwarming te laten branden. Het is een zeer populaire energiebron. Toch is het gas, dat wij nu gebruiken wel veranderd: vroeger was het giftig en mocht je het niet inademen, bovendien stonk het vreselijk. Het werd gemaakt in gasfabrieken door steenkoolvergassing. Sinds 40 jaar hebben we in Nederland aardgas. Het is eigenlijk reukloos, maar wordt van een vies geurtje voorzien, zodat we het kunnen ruiken. Dat is maar goed ook, want gas kun je niet zien. En gas is zeer gevaarlijk omdat het erg brandbaar is. Als zich in een ruimte gas ophoopt en er komt vuur of zelfs maar een vonkje bij dan ontploft het. De veiligheid is daarom heel belangrijk en gastoestellen worden steeds beter en veiliger gemaakt. Toch gebeuren er nog steeds ernstige ongelukken door het gebruik van aardgas. Dat kunnen we voorkomen:
-Zorg dat gastoestellen, leidingen en afvoeren jaarlijks gecontrolleerd en schoongemaakt worden. Reageer direct en waarschuw anderen als je gaslucht ruikt!

Aardgas

Aardgas behoort tot de fossiele brandstoffen, die bestaan uit de resten van planten en dieren. Aardgas is in de aardkorst aanwezig en wordt met behulp van boortorens uit de grond gehaald. door de druk van aardlagen uit de steenkool is geperst. Aardgas is een belangrijke brandstof, die veel minder luchtverontreiniging veroorzaakt dan aardolie. In Nederland hebben wij een eigen voorraad bij Slochteren (Groningen), waardoor het voor ons goedkoop is.

Aardolie

Een brandstof die behoort tot de fossiele brandstoffen, die bestaan uit de resten van planten en dieren uit ondiepe zeeen. Ze verteerden niet goed, en er bleef een laag slik over. Uit deze laag is aardolie ontstaan. Aardolie is een natuurlijk product dat in de korst van de aarde voorkomt en daar met boortorens uit wordt gehaald. Met grote olietankers wordt de ruwe aardolie vervoerd. Uit aardolie wordt benzine, stookolie, petroleum en diesel gemaakt. Ook gebruikt men het voor het maken van plastic en schoonheidsartikelen. Bij verbranding van aardolie en de andere producten ontstaat luchtverontreiniging of luchtvervuiling.

Atoom

Kleinste deel van een chemisch element. Bestaande uit een kern met daaromheen elektronen.